TRAINING

Get up and Goals!

Dívky ve školách? Výzva pro všechny

Written by ARPOK

Během 45minutové lekce žáci porozumí termínu genderová rovnost.Identifikují překážky ve vzdělávání dívek, především ve středoškolském a zjišťují výhody, které plynou z přístupu dívek ke středoškolskému vzdělání.

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: Gender inequalities
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech