TRAINING

Get up and Goals!

Gender

Written by CMO

Het eerste wat na een geboorte aan de ouders wordt gevraagd is: "Is het een meisje of een jongen?" Vroeger spraken we van 'geslacht' of 'sekse', tegenwoordig spreken we steeds vaker over 'gender'. Zijn die termen dezelfde of is er een verschil? In deze lessenserie kijken we naar de rolverdeling tussen vrouwen en mannen, naar verwachtingen en stereotypen t.a.v. vrouwen en mannen, naar matriarchale en patriarchale samenlevingen en kijken we naar genderdiscriminatie en de strijd van vrouwen voor gelijke rechten. Helaas moeten we ook aandacht besteden aan de uitwassen: gendergerelateerd geweld, kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis en vrouwenhandel. Genderverschillen leiden tot maatschappelijke ongelijkheid. De toekomst is nog altijd voor jongens in grote delen van de wereld veel rooskleuriger dan voor meisjes. Duurzame onwikkelingsdoelen, door de Verenigde Naties opgesteld en door de meeste landen van de wereld omarmd, kunnen een belangrijke rol spelen bij het bereiken van gendergelijkheid. De belangrijkste weg daar naar toe is ... onderwijs.

Klik hier voor de digitale lessenserie: https://www.cmo.nl/grenzeloos/index.php/gender.

Information

  • Age: 14-16
  • Global thematics: Gender inequalities
  • Country: Netherlands
  • Language: Dutch