TRAINING

Get up and Goals!

Jedna planeta, dva světy

Written by ARPOK

Během 45minutové lekce žáci vysvětlí, jaké doklady jsou nutné pro cestování a pobyt v zahraničí. Žáci popíší historický vývoj administrativy při překračování hranic států. Umí vyjmenovat příčiny migrace v minulosti i současnosti, umí vysvětlit push a pull faktory a uvedou jejich příklady. Žáci dokážou odlišit migraci dobrovolnou a migraci nucenou. Vlastními slovy vysvětlí pojmy cizinec, migrant, žadatel o azyl, uprchlík. Žáci zformulují návrhy způsobů, jak mohou pomoci lidem, kteří se přistěhovali nebo přišli o svůj domov.

Information

  • Age: 14-16
  • Global thematics: Migrations
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech