TRAINING

Get up and Goals!

Migrace v čase

Written by ARPOK

Během 45minutové lekce se žáci naučí vyhledávat důvody, které v různých historických etapách vedly lidi k migraci. Dále zakreslí časovou osu migrační vlny, o níž ví z četby, z hodin dějepisu či jiných zdrojů a doplnit do časové osy další migrační vlny. Pojmenují stejné i odlišné znaky jednotlivých migračních proudů v různých historických etapách a v současnosti.  

Information

  • Age: 11-13
  • Global thematics: Migrations
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech