TRAINING

Get up and Goals!

Migratie

Written by CMO

'Migratie' is her verplaatsen van groepen mensen van de ene naar de andere plaats. De moderne mens (Homo sapiens) is meer dan 120.000 jaar geleden vanuit Afrika over de hele aarde verspreid. Migratie vindt ook nu nog steeds plaats. Daarbij gaat het om grote groepen mensen, maar ook om individuen. Iemand die migreert wordt een migrant genoemd. In deze lessenreeks kijken we naar verschillende soorten migranten en redenen waarom mensen migreren, vrijwillig of gedwongen. We kijken ook naar enkele grote volksverhuizingen in het verleden en heden en we kijken naar de effecten van migratie op verschillende samenlevingen nu. Deze lessenserie biedt in totaal 11 lessen aan van elk twee lesuren. Daaruit kunnen de docenten en leerlingen naar beleven kiezen en hun eigen leerroute volgen. Elke les wordt afgesloten met een creatieve eindopdracht.

Zie hier voor de digitale lessenserie: https://www.cmo.nl/grenzeloos/index.php/migratie/introductie.

Information

  • Age: 14-16
  • Global thematics: Migrations
  • Country: Netherlands
  • Language: Dutch