TRAINING

Get up and Goals!

Otevřené hranice

Written by ARPOK

Během 90 minutové lekce žáci lépe porozumí mechanismu, na jehož základě vznikají stereotypní předsudky o „těch druhých“. Procvičí si kooperaci mezi sebou navzájem.

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: Migrations
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech