TRAINING

Get up and Goals!

Platová nerovnost

Written by ARPOK

Během 45lekce žáci na základě informací a názorů navrhují opatření, která by mohla zabránit platové diskriminaci žen.

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: Gender inequalities
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech