TRAINING

Get up and Goals!

Příběhy migrace

Written by ARPOK

Během 45minutové lekce žáci na základě osobního příběhu popíšou možné důvody migrace a zamyslí se nad otázkou národnosti, identity a posoudí svůj pohled na toto téma. Prostřednictvím dramatizace se vžijí do situace migrujících – popíší možná negativa i pozitiva migrace pro jednotlivce i společnost. Lekce vede žáky k tomu, že dokáží popsat širší souvislosti migrace.

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: Migrations
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech