TRAINING

Get up and Goals!

Příčiny a důsledky změny klimatu

Written by ARPOK

Během 45 minutové lekce žáci vyjmenují některé globální ekologické problémy, znají hlavní příčiny klimatických změn a chápou procesy, které k nim vedou. Vysvětlí, jaké důsledky klimatické změny mají a dále mohou mít, ví také, co změny zrychluje a naopak zpomaluje. 

 

Information

  • Age: 14-16
  • Global thematics: Climate change
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech