Get up and Goals!

Slider

The emperor penguin, the crane, the swallow, the hummingbird, the European turtledove and the alpine sparrow, among others, are examples of birds that can help us remember the United Nations 17 SDGs (Sustainable Development Goals).

The publication "17 birds for 17 SDGs" links each objective with a bird

Published in News

Come per la maggior parte dei problemi complessi del terzo millennio, la rappresentazione collettiva dei cambiamenti climatici viene spesso semplificata e legata a slogan, che si trasformano facilmente in posizioni ideologiche, anziché ancorarsi a dati il più possibile oggettivi e al ragionamento logico-scientifico. Compito de

Take urgent action to combat Climate Change and its impacts!

Let’s take urgent action to make a positive change today for a better future for the adults of tomorrow and for all of our fellow earthlings.

These lessons will su

Take urgent action to combat Climate Change and its impacts!

Let’s take urgent action to make a positive change today for a better future for the adults of tomorrow and for all of our fellow earthlings.

These lessons will su

Take urgent action to combat Climate Change and its impacts!

Let’s take urgent action to make a positive change today for a better future for the adults of tomorrow and for all of our fellow earthlings.

These lessons will su

Take urgent action to combat Climate Change and its impacts!

Let’s take urgent action to make a positive change today for a better future for the adults of tomorrow and for all of our fellow earthlings.

These lessons will su

Take urgent action to combat Climate Change and its impacts!

Let’s take urgent action to make a positive change today for a better future for the adults of tomorrow and for all of our fellow earthlings.

These lessons will su

Take urgent action to combat Climate Change and its impacts!

Let’s take urgent action to make a positive change today for a better future for the adults of tomorrow and for all of our fellow earthlings.

These lessons will su

Take urgent action to combat Climate Change and its impacts!

Let’s take urgent action to make a positive change today for a better future for the adults of tomorrow and for all of our fellow earthlings.

These lessons will su

Během 45 minutové lekce žáci vysvětlí vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových plynů v atmosféře a uvedou konkrétní příklady. Lokalizují místa a regiony, kde dochází díky lidské činnosti nejvíce k uvolňování skleníkových plynů do ovzduší a vysvětlí proč. Uvedou hlavní závěr
Page 1 of 3