TRAINING

Get up and Goals!

TLU (Training Learning Unit) despre "Migratii Internationale" - Format nr. 1

Scopul celor două activități de câte 45 de minute este ca elevii să înțeleagă din mai multe perspective problematica refugiaților, să cunoască fundalul politic și geopolitic al acesteia, să se confrunte cu tema prin interme

How do we help pupils understand the impact of global inequality? 

Let’s take action to understand the causes and impact of inequality around the globe at the start of the 21st century.

In these lessons, the focus is on S

Během 90 minutové lekce se žáci seznámí s důvody, které vedou obyvatele Sýrie k odchodu do Evropy, pojmenují důsledky, které tato migrace přináší, a uvědomují si tak komplexnost problému.Navrhují možná řešení situace, vyhodnocují jejich funkčnost a hledají řešení, na kterých by se mohli sami podílet.

Během 45minutové lekce žáci vlastními slovy vysvětlí pojem migrace a vyjmenují důvody vedoucí k migraci a spojí je s konkrétními příklady. Popíší proces migrace v jednotlivých obdobích dějin, vysvětlí okolnosti a podmínky, za kterých migrace probíhala.

 

 

Během 90minutové lekce žáci rozvíjí schopnost interpretovat poselství filmu a uvažovat nad ním ve vztahu ke svým vlastním zkušenostem a analýze okolního světa. Dále rozvíjí schopnost psát různé druhy textů, debatovat a analyzovat otázku lidských práv i to, proč lidé prchají. Žáci budou schopni rozvíjet své jazykov

Během 45minutové lekce žáci na základě osobního příběhu popíšou možné důvody migrace a zamyslí se nad otázkou národnosti, identity a posoudí svůj pohled na toto téma. Prostřednictvím dramatizace se vžijí do situace migrujících – popíší možná negativa i pozitiva migrace pro jednotlivce i společnost. Lekce vede

Během 90 minutové lekce žáci lépe porozumí mechanismu, na jehož základě vznikají stereotypní předsudky o „těch druhých“. Procvičí si kooperaci mezi sebou navzájem.

Během 90minutové lekce ši  žáci uvědomí, jak strach šířený ve veřejném prostoru skrze média, sociální sítě, Youtube a další kanály ohrožuje naši společnost. A formulují tipy, jak lze rizikům šíření strachu předcházet.

Během 45minutové lekce žáci vysvětlí, jaké doklady jsou nutné pro cestování a pobyt v zahraničí. Žáci popíší historický vývoj administrativy při překračování hranic států. Umí vyjmenovat příčiny migrace v minulosti i současnosti, umí vysvětlit push a pull faktory a uvedou jejich příklady. Žáci dokážou

Během 75minutové lekce žáci přemýšlejí nad potřebami jiných lidí i svými a navrhnou možné způsoby, jak usnadnit integraci nově příchozím. Společně hledají cesty a formulují konkrétní doporučení, jak tyto potřeby naplnit tak, aby byly spokojeny obě strany.

Page 1 of 2