TRAINING

Get up and Goals!

Během 90 minutové lekce žáci pochopí pojem "uhlíková stopa". Umějí vypočítat a znají uhlíkovou stopu domácnosti, ve které žijí. Chápou vliv svých každodenních činností na životní prostředí.