TRAINING

Get up and Goals!

Během 45 minutové lekce žáci vyjmenují některé globální ekologické problémy, znají hlavní příčiny klimatických změn a chápou procesy, které k nim vedou. Vysvětlí, jaké důsledky klimatické změny mají a dále mohou mít, ví také, co změny zrychluje a naopak zpomaluje.