TRAINING

Get up and Goals!

Po 45minutové lekci žáci vysvětlí rozdí lmezi absolutní a relativníchudobou. Definují význam pojmu index lidského rozvoje a vysvětlí, jaké jsou nevýhody měření chudoby pouze penězi. Žáci srovnají, co znamená být chudý v různých částech světa a různých sociálních prostředích.