TRAINING

Get up and Goals!

'Migration' means that groups of people are moving from one place to another. Modern man (homo sapiens) spread out over the Earth, starting in Africa, over 120,000 years ago. People still migrate now. Migration still refers to large groups of people, but individual people who move are also called migrants. This series of lessons will show studen

'Migratie' is her verplaatsen van groepen mensen van de ene naar de andere plaats. De moderne mens (Homo sapiens) is meer dan 120.000 jaar geleden vanuit Afrika over de hele aarde verspreid. Migratie vindt ook nu nog steeds plaats. Daarbij gaat het om grote groepen mensen, maar ook om individuen. Iemand die migreert wordt een migrant genoemd. In