TRAINING

Get up and Goals!

Žáci během 45minutové lekce porovnávají zdravotní situaci ve vybrané rozvinuté a rozvojové zem. Žáci si uvědomují potřebu rozvojové spolupráce v oblasti zdravotnictví.. Formulují klíčová slova pro vyhledávání informací na internetu, vyhledávají a kriticky třídí informace.