TRAINING

Get up and Goals!

How do we help pupils understand the impact of international inequality? 

These lessons will introduce pupils to the idea of international inequalities as it relates to wealth and poverty in the UK and globally. The main aim is to get them to start to consider their own attitu

Migration is a characteristic of human existence and of our interdependent and interconnected world. The Modern humans first migrated outside Africa and around the world about 120,000 years ago. We are all their heirs.

The educational content in the “Migration” TLU is aimed at students 11 to 18 years of age. The less

Po 45minutové lekci žáci vysvětlí rozdí lmezi absolutní a relativníchudobou. Definují význam pojmu index lidského rozvoje a vysvětlí, jaké jsou nevýhody měření chudoby pouze penězi. Žáci srovnají, co znamená být chudý v různých částech světa a různých sociálních prostředích.