TRAINING

Get up and Goals!

How do we help pupils understand the impact of international inequality? 

These lessons will introduce pupils to the idea of international inequalities as it relates to wealth and poverty in the UK and globally. The main aim is to get them to start to consider their own attitu

Během 60minutové simulační hry žáci zjistí, jak funguje světový obchod. Na základě rozdělení do jednotlivých skupin dle zdrojů a know-how si prožijí, jak funguje neviditelná ruka trhu a nastavení pravidel ve světovém bochodu, zkouší přijít na to, jak by šla nerovná stiuace zvrátit.