TRAINING

Get up and Goals!

Uhlíková stopa

Written by ARPOK

Během 90 minutové lekce žáci pochopí pojem "uhlíková stopa". Umějí vypočítat a znají uhlíkovou stopu domácnosti, ve které žijí. Chápou vliv svých každodenních činností na životní prostředí.

Information

  • Age: 14-16
  • Global thematics: Climate change
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech