TRAINING

Get up and Goals!

Vluchtelingen & Asielzoekers

Written by CMO

Een vreemdeling is iemand die in Nederland verblijft en geen Nederlands paspoort heeft. Vaak wordt de aanwezigheid van vreemdelingen als problematisch gezien. In het dagelijks taalgebruik worden de termen vreemdelingen, migranten, allochtonen, vluchtelingen, asielzoekers en illegalen ten onrechte vaak door elkaar gebruikt. De hoogste tijd om duidelijkheid te verschaffen in deze ingewikkelde situatie. Deze lessenserie biedt in totaal 9 lessen aan van elk twee lesuren. Daaruit kunnen de docenten en leerlingen naar beleven kiezen en hun eigen leerroute volgen. Elke les wordt afgesloten met een creatieve eindopdracht.

Klik hier voor de digitale lessenserie: https://www.cmo.nl/grenzeloos/index.php/vluchtelingen-asielzoekers.

Information

  • Age: 14-16
  • Global thematics: Migrations
  • Country: Netherlands
  • Language: Dutch