TRAINING

Get up and Goals!

Všichni jsme odněkud přišli

Written by ARPOK

Během 45minutové lekce žáci vlastními slovy vysvětlí pojem migrace a vyjmenují důvody vedoucí k migraci a spojí je s konkrétními příklady. Popíší proces migrace v jednotlivých obdobích dějin, vysvětlí okolnosti a podmínky, za kterých migrace probíhala.

 

 

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: Migrations
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech