TRAINING

Get up and Goals!

Za vším hledej emise

Written by ARPOK
Během 45 minutové lekce žáci vysvětlí vliv činnosti lidské společnosti na zvyšující se množství skleníkových plynů v atmosféře a uvedou konkrétní příklady. Lokalizují místa a regiony, kde dochází díky lidské činnosti nejvíce k uvolňování skleníkových plynů do ovzduší a vysvětlí proč. Uvedou hlavní závěry hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro klimatické změny, zabývají se otázkou nezbytnosti ochrany klimatu.

Information

  • Age: 14-16
  • Global thematics: Climate change
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech