TRAINING

Get up and Goals!

Ze Sýrie do Evropy

Written by ARPOK

Během 90 minutové lekce se žáci seznámí s důvody, které vedou obyvatele Sýrie k odchodu do Evropy, pojmenují důsledky, které tato migrace přináší, a uvědomují si tak komplexnost problému.Navrhují možná řešení situace, vyhodnocují jejich funkčnost a hledají řešení, na kterých by se mohli sami podílet.

Information

  • Age: 14-16
  • Global thematics: Migrations
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech