TRAINING

Get up and Goals!

Změna klimatu - je to všechno jenom hra?

Written by ARPOK

Během 90 minutové lekce žáci pochopí rozdílné perspektivy různých zájmových skupin, vztahujících se ke změně klimatu a ochraně klimatu a uvědomí si, že změna klimatu má kromě hospodářské, kulturní, společenské, politické a ekologické dimenze i svou morální stránku. Ve skupinách vypracují argumenty pro a proti ochraně klimatu, a společně vedou debatu o principu původce (tj. do jaké míry by měl vzniklé problémy řešit ten, kdo je způsobil) a o globální odpovědnosti.

Information

  • Age: 14-16
  • Global thematics: Climate change
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech