TRAINING

Get up and Goals!

УЧЕБНИК ПО ГЕОИСТОРИЯ - BG

Friday, 29 January 2021

The Първият учебник по геоистория за ученици в Европа!

12 държави, 1 текст

Проектът  Право в целта! предоставя на учителите по история на ученици на възраст 11-16 години иновативен учебник по геоистория, базиран на глобален подход (или световна история). Учебникът ще бъде достъпен за училища в 12 държави: Австрия, България, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Обединеното кралство, Чехия, Румъния, Испания, Унгария, Италия и във всяка държава ще има същото съдържание по отношение на текст, карти и оформление.

Преодоляване на национализма и евроцентризма

Основните автори на учебника са Ерик Ванхаут, професор по световна история в Белгийския университет в Гент и Клаудия Бернарди, професор в Италианския университет в Рим.

Целта е да се разпространи нов исторически разказ в училищата, за да се помогне за преодоляване както на национализма, така и на евроцентризма и да се засили изграждането на Европа, която е сплотена и солидарна с останалия свят. Тази цел е продиктувана от анализ на най-разпространения образователен опит в различните страни. Традиционно от 19 век преподаването на история е повлияно от желанието да се затвърди националната идентичност на гражданите в рамките на собствената им държава. Дълго време училищните текстове по история изключват повечето събития, настъпили извън определена държава, подход който макар и частично смекчен, остава разпространен до наши дни.

Този подход засили разпространението на националистическа култура, в която фокусът е върху "ние", ограничено до националните граници и до някои европейски събития. Взаимовръзките с останалия свят и разбирането за културен и материален обмен, които в продължение на хилядолетия непрекъснато са преконфигурирали различните области на планетата, остават до голяма степен изключени. В миналото това не винаги е било така: през вековете преди 19 идеята за разказване на историята като история на цялото човечество е била широко разпространена в много части на света, включително Китай, Япония, ислямския свят и самата Европа.

Идеята на проект Прво в целта! е да поднесе историческия разказ в училищната среда, тъй като глобалната история на човечеството се ражда както от научните разработки за световната история, така и от сътрудничеството на учители, ангажирани в тази област, изследователи, образователни експерти, неправителствени организации, културни асоциации, велики мислители на Севера и Юга, и от години на европейски партньорства по проекти за глобално гражданско образование, в които се е оформило желанието да се съчетаят научния подход и яснотата на най-добрите исторически изследвания с разказ, фокусиращ се върху цялото човечество и неговите хилядолетни взаимовръзки .

Образователни цели

Подходът използван в този учебник, цели постигане на някои специфични образователни цели:

  • Да разкаже историята на всички европейски и световни граждани: за тази цел текстът следва подхода на световната история, като предлага едни и същи страници за всички жители на континента (и планетата). Разказаната световна история се фокусира върху историческите факти и механизми, които с течение на времето са довели до нарастващите взаимовръзки между народите на планетата. Сред тези исторически факти и механизми например са ролята на ислямските империи и търговията на далечни разстояния в икономическите и културни контакти между европейци, африканци, индийци и китайци; монголската Pax и ролята, която тя има за улесняване на отношенията между Изтока и Запада; глобализациите от 1500 г. до днес ....


  • Да помогнете на учениците и учителите да изберат важни исторически елементи: историческите факти са много и по-широк фокус върху всички континенти може да доведе до непропорционално и прекомерно количество страници. Напротив, този текст не е многословен, тъй като избира само онези механизми и факти, които според настоящите доказателства на историческата наука имат централно значение за разбирането на формирането на света, в който живеем днес, и неговите настоящи проблеми. Следователно този учебник разказва само за най-важните събития и исторически феномени, които (дори без никакво намерение или осъзнаване на главните герои) са благоприятствали разгръщането на настоящите глобални модели, в които човечеството живее днес (полезни връзки за разбиране на цялостта и глобалното измерение на събития).


  • Да разкаже историята по ясен начин: този текст е умишлено написан в стил, който се стреми да повиши интереса на учениците и предлага различни геоисторически карти, които помагат да се укрепи разбирането на учениците чрез основния механизъм на визуализация.

  • Да обясни големите проблеми на днешния ден: освен че предлага глобален поглед върху човешките събития от последните 70 000 години, текстът предлага и историческа реконструкция, която е внимателна към произхода и развитието на четири основни проблема, които имат кръстосано значение в днешен свят: международни неравенства, състоянието на жените, миграционни явления, климат и екологични проблеми. Тези въпроси са свързани с основните цели за устойчиво развитие (ЦУР), които през 2015 г. ООН включи в резолюцията за бъдещето на човечеството и планетата, известна като Програма 2030, гласувана от 194 държави.

 

 

Искате ли да изтеглите учебника по геоистория с ниска резолюция (low resolution)?

Попълнете тази форма, за да получите имейл и да изтеглите PDF файл с ниска резолюция (low resolution)
Please type your full name.
Invalid email address.

Искате ли да изтеглите учебника по геоистория с висока резолюция (high resolution)?

Попълнете тази форма, за да получите имейл и да изтеглите PDF файл с висока резолюция (high resolution)
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input

Last modified on Tuesday, 02 February 2021 18:13