TRAINING

Get up and Goals!

Föld-történeti olvasókönyv - HU

Monday, 02 December 2019

Az első globális Föld-történeti olvasókönyv Európa diákjainak!

12 ország, azonos tartalom

A „Get up and goals” projekt innovatív iskolai tankönyveket biztosít 11-16 éves diákokat tanító történelemtanárok számára Föld-történetről, világtörténelmi megközelítésből. A könyv 12 ország diákjainak lesz elérhető: Ausztria, Bulgária, Írország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Egyesült Királyság, Csehország, Románia, Spanyolország és Magyarország. Minden országban azonos tartalommal, szövegekkel, térképekkel, ugyanolyan szerkesztéssel fognak megjelenni a könyvek.

A nacionalizmus és eurocentrizmus sutba dobása

A könyv fő szerzői Eric Vanhaute, aki a belgiumi Ghent-i egyetem világtörténelem professzora, és Claudia Bernardi, a Roma Tre olasz egyetem oktatója.

Elsődleges cél az olyan történelmi narratívák terjesztése, mely elősegíti a nacionalizmus és eurocentrizmus legyőzését, valamint összetartó, az egész világgal szolidaritást vállaló Európa építésének erősítése. Ez a célkitűzés minden adott országban a leginkább uralkodó oktatási helyzet elemzésének függvényében valósul meg. A 19. század óta, a hagyományos történelemoktatást elsősorban a nemzeti identitástudat megerősítésének vágya hatotta át. Hosszú éveken át az iskolai történelmi leckék kizárták a legtöbb eseményt, melyek az adott államon kívül történtek. Bár részben gyengült, még napjainkban is uralkodó maradt ez a jelenség.

Ez a szemlélet megerősítette a nemzeti kultúrák szétválasztódását, melyben a ’mi’ csupán a nemzetek határain belül kapott fókuszt, plusz néhány európai esemény keretein belül. A világ más területei felé irányuló kapcsolatok, a kulturális és érték-megosztás lényegének megértése – melyeknek a millennium tudatosan újraformálta különböző területeit bolygónkon – még mindig nagymértékben kizárva maradnak. Ez a helyzet nem mindig így nézett ki: a 19. század előtti időszakokban a narratív történelem az egész emberiség történelmét jelentette, a világ minden területét érintve, beleértve Kínát, Japánt, az Iszlám világot és magát Európát.

A Get up and Goals! projekt alapötlete, hogy a történelmi elbeszéléseket az egész emberiség történetén keresztül hozza be az iskolák falai közé.
Az emberiség globális történelmét számos különböző összetevő alkotja; tudományos fejlesztési területek a világtörténelemben, együttműködő tanárok, akik elköteleződtek ezen szakterület iránt, oktatási szakemberek, kutatók, non-profit vagy kulturális szervezetek, nagy gondolkodók a világ különböző pontjairól; a jelentős múltra visszatekintő európai globális nevelés projektek, melyekben megfogalmazódott az igény a a tudományos megközelítés, valamint a legjobb történelmi kutatások egyértelmű megállapításainak kombinálására, és ennek során az elbeszélés az emberiség egészére és az ezer éves kötődésekre koncentrál.

Oktatási célok

Az olvasókönyvben használt megközelítés bizonyos speciális oktatási célok elérésének szándékát tűzi ki:

  1. Megismertetni a történelmet Európa és a világ állampolgárai számára: e célból a világtörténelem megismertetését azonos oldalakon keresztül szemlélteti a szöveg Földünk összes lakójának számára. A világtörténelmi elbeszélések azon történelmi tényeket és mechanizmusokat állítják fókuszba, melyek az emberiség és bolygónk kapcsolatát erősítették időről időre. A történelmi tényekre és mechanizmusokra többek között példa az Iszlám Birodalom szerepe, a távolsági kereskedés – Európa, Afrika, India és Kína között – gazdasági és kulturális szempontból egyaránt, valamint a mongol hódítások hatása, mely az észak és nyugat közötti kapcsolat létrejöttét könnyítette meg: vagyis a globalizációt 1500-tól napjainkig...
     
  2. Diákok és tanárok segítése fontos történelmi alapfogalmak kiválasztásában: a történelmi tényezők sokféle és szélesebb fókuszban, mely minden kontinensre kiterjed, aránytalansághoz és túlzott terjedelemhez vezethet tankönyvi oldalszámot illetőleg. Ennek ellenére ez a könyv nem bőbeszédű, hiszen csupán azokat a folyamatokat és tényeket emeli ki, melyek jelenkorunk történelemtudománya által bizonyítottak, központi fontosságúak azon világ kialakulása szempontjából, melyben ma élünk és napjaink aktuális problémáival küzdünk. A tankönyv tehát a leglényegesebb eseményeket tartalmazza, valamint azon történelmi jelenségeket (akár az elbeszélő szándéka és tudta nélkül), melyek hozzájárultak a mai ember életének színteréhez, a jelen globális séma kialakulásához (rendkívül hasznos kapcsolatok felfedezésével járul hozzá az események egészben és globális dimenzióban való értelmezéséhez).

  3. A történelem letisztult módon való átadása: ezen szövegek tudatosan olyan stílusban íródtak, mely felkelti a diákok érdeklődését; számos földtörténeti térképet tartalmaz, ami segít a tanulóknak a megértésben alapvető vizuális folyamatokon keresztül.

  4. Napjaink fő problémáinak magyarázata: az elmúlt 70 000 év emberiségének eseményeire széleskörű nézőpont biztosítása mellett, a tananyagban történelmi rekonstrukció jelenik meg, négy fő problémakör eredetét és kifejlődését fókuszba helyezve, melyek átfogó fontossággal bírnak a mai világban: nemzetközi egyenlőtlenségek, női egyenjogúság, a migráció jelensége és a klímaváltozás problematikája. Ezek a témák az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait összefogó Agenda (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 néven ismert, a „jövő emberiségére” vonatkozó határozatába foglaltakkal állnak szoros kapcsolatban. A célokat 2015-ben 194 ország fogadta el szavazással.

 

 

 

Le szeretné tölteni a Föld-történeti olvasókönyvet alacsony felbontásban?

Töltse ki az alábbi űrlapot, ha szeretné letölteni a Föld-történeti olvasókönyvet PDF formátumban, alacsony felbontásban!
Please type your full name.
Invalid email address.

Le szeretné tölteni a Föld-történeti olvasókönyvet nagy felbontásban?

Töltse ki az alábbi űrlapot, ha szeretné letölteni a Föld-történeti olvasókönyvet PDF formátumban, nagy felbontásban!
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input

Last modified on Tuesday, 02 February 2021 18:15