TRAINING

Get up and Goals!

Podręcznik do globalnej historii świata - PL

Friday, 29 January 2021

Pierwszy podręcznik do globalnej historii dla uczniów i uczennic z całej Europy!

12 krajów, 1 treść

Projekt Get up and Goals! oferuje nauczycielom i nauczycielkom historii szkół średnich innowacyjny podręcznik historii oparty na podejściu historii globalnej.
Podręcznik jest udostępniony szkołom w 12 językach: bułgarskim, czeskim, holenderskim, niemieckim, angielskim, francuskim, węgierskim, włoskim, polskim, portugalskim, rumuńskim i hiszpańskim.

Odwrót od nacjonalizmu i eurocentryzmu

Głównymi autorami podręcznika są Eric Vanhaute, profesor historii świata na belgijskim uniwersytecie w Gandawie i Claudia Bernardi, profesor na włoskim Uniwersytecie Roma Tre.
Celem podręcznika jest rozpowszechnienie nowej narracji historycznej w szkołach, aby pomóc przezwyciężyć zarówno nacjonalizm, jak i eurocentryzm oraz wzmocnić Europę spójną i solidarną z resztą świata. Cel ten jest podyktowany analizą doświadczeń edukacyjnych powszechnych w różnych krajach. Tradycyjnie już od XIX wieku na nauczanie historii wpłynęła chęć utrwalenia tożsamości narodowej obywateli we własnym kraju. Przez długi czas szkolne treści historyczne wykluczały większość wydarzeń, które miały miejsce poza określonym państwem. Podejście to, choć częściowo osłabione, utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

Podejście to wzmocniło rozprzestrzenianie się kultury nacjonalistycznej, w której nacisk kładzie się na „my” ograniczone do granic państwowych i do niektórych wydarzeń europejskich. W dużej mierze wykluczone są powiązania z resztą świata oraz zrozumienie wymiany kulturowej i materialnej, która przez tysiąclecia nieustannie zmieniała różne obszary planety. W przeszłości nie zawsze tak było: w stuleciach poprzedzających XIX wiek idea opowiadania historii jako historii całej ludzkości była rozpowszechniona w wielu częściach świata, w tym w Chinach, Japonii i świecie islamskim, a także Europie.
Pomysł projektu Get up and Goals!, aby wprowadzić globalną narrację historyczną do środowiska szkolnego, zrodziła się zarówno z postępu naukowego w historii globalnej i współpracy z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych sektorów. Dzięki współpracy nauczycieli i nauczycielek, badaczy i badaczek, ekspertów i ekspertek edukacyjnych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń kulturalnych, wielkich myślicieli globalnej Północy i Południa oraz wieloletnich partnerstw nad projektami globalnej edukacji, ukształtowało się pragnienie połączenia naukowego podejścia badań historycznych z narracją skupiającą się na całej ludzkości i jej tysiącletnich wzajemnych powiązaniach.

Cele edukacyjne

Podejście zastosowane w tym podręczniku ma na celu osiągnięcie określonych celów edukacyjnych: 

  • Aby opowiedzieć historię wszystkim obywatelom Europy i świata: w tym celu tekst jest zgodny z podejściem do historii globalnej, oferując tę samą treść dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek kontynentu (i całej ziemi). Opowiadana globalna historia świata skupia się na faktach historycznych i mechanizmach, które z biegiem czasu doprowadziły do narastania wzajemnych powiązań między ludźmi na naszej planecie. Wśród tych historycznych faktów i mechanizmów jest na przykład rola imperiów islamskich i handlu międzykontynentalnego w kontaktach gospodarczych i kulturowych między Europejczykami, Afrykanami i Azjatami; Pax Mongolica i rola, jaką odegrał w ułatwianiu stosunków między Wschodem a Zachodem; globalizacja od 1500 roku do dnia dzisiejszego …
  • Aby pomóc uczniom i nauczycielom wybrać ważne elementy historyczne: jest wiele faktów historycznych, a szersze skupienie się na wszystkich kontynentach może doprowadzić do nieproporcjonalnej treści i nadmiernej liczby stron. Nasz podręcznik nie jest obszerny, ponieważ wybrane został tylko te mechanizmy i fakty, które zgodnie z aktualnymi dowodami nauk historycznych mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia formowania się świata, w którym dziś żyjemy, i jego obecnych problemów. Dlatego niniejszy podręcznik przedstawia jedynie najważniejsze wydarzenia i zjawiska historyczne, które (nawet bez intencji i świadomości bohaterów) sprzyjały rozwijaniu się obecnych globalnych rzeczywistościach, w jakich żyje dziś ludzkość.
  • Aby opowiedzieć historię w jasny sposób: ten podręcznik jest celowo napisany w stylu, który ma wzbudzić zainteresowanie uczniów i oferuje mapy geo-historyczne, które ułatwią uczniom i uczennicom proces uczenia się dzięki wizualizacjom i ćwiczeniom.
  • Aby wyjaśnić problemy współczesnego świata: oprócz oferowania globalnego spojrzenia na wydarzenia z ostatnich 70 000 lat, podręcznik oferuje rekonstrukcję historyczną, w której zwraca uwagę na początek i ewolucję czterech głównych kwestii, które mają ważne znaczenie w dzisiejszym świecie: nierówności globalnych, pozycji społecznej kobiet, migracji i kryzysu klimatycznego. Kwestie te są powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które w 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zawarła w rezolucji w sprawie przyszłości ludzkości i planety. SDGs znane są jako Agenda 2030 i podpisane zostały przez 194 kraje.

 

 

Czy chcesz pobrać podręcznik “Globalna historia ludzkości” w niskiej rozdzielczości?

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać wiadomość e-mail i pobrać plik PDF z podręcznikiem w niskiej rozdzielczości
Please type your full name.
Invalid email address.

Czy chcesz pobrać podręcznik “Globalna historia ludzkości” w wysokiej rozdzielczości?

Wypełnij ten formularz, aby otrzymać wiadomość e-mail i pobrać plik PDF z podręcznikiem “Globalna historia ludzkości” w wysokiej rozdzielczości
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input

Last modified on Tuesday, 16 February 2021 10:56