TRAINING

GENDER INEQUALITIES

The first thing most parents are asked about their new baby is “Is it a boy or a girl?” We used to call this the baby’s sex, but these days the word gender is becoming much more common. Do these words mean the same thing or are they different? In this series of lessons, we will take a look at the roles men and women typically take, stereot

Het eerste wat na een geboorte aan de ouders wordt gevraagd is: "Is het een meisje of een jongen?" Vroeger spraken we van 'geslacht' of 'sekse', tegenwoordig spreken we steeds vaker over 'gender'. Zijn die termen dezelfde of is er een verschil? In deze lessenserie kijken we naar de rolverdeling tussen vrouwen en mannen, naar verwachtingen en ste