TRAINING

GENDER INEQUALITIES

T.L.U. - FEMEILE ȘI BĂRBAȚII ÎN LUME (GENDER EQUALITY)

Scopul activitatii este evidențierea faptului că între femei și bărbați nu există numai diferențe biologice, ci și la nivelul societății, care până în ziua de azi sunt văzute ca probleme globale.

Prin activitate de testing de TLU in clasa,

The first thing most parents are asked about their new baby is “Is it a boy or a girl?” We used to call this the baby’s sex, but these days the word gender is becoming much more common. Do these words mean the same thing or are they different? In this series of lessons, we will take a look at the roles men and women typically take, stereot

Het eerste wat na een geboorte aan de ouders wordt gevraagd is: "Is het een meisje of een jongen?" Vroeger spraken we van 'geslacht' of 'sekse', tegenwoordig spreken we steeds vaker over 'gender'. Zijn die termen dezelfde of is er een verschil? In deze lessenserie kijken we naar de rolverdeling tussen vrouwen en mannen, naar verwachtingen en ste