TRAINING

Get up and Goals!

Mise: genderová rovnost

Written by ARPOK

Během 45minutové lekce získají žáci přehled a povědomí o globálním tématu genderové rovnosti a jeho důležitosti v rámci Cílů udržitelného rozvoje. Následně diskutují o tom, co znamená rovnost pohlaví, co je feminismus, proč toto hnutí začalo a za co feministky bojují.

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: Gender inequalities
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech