TRAINING

Get up and Goals!

TLU (Training Learning Unit) despre "Migratii Internationale" - Format nr. 2

Migraţia internaţională, fenomen care implică consecinţe demografice, sociale, economice şi politice a crescut semnificativ incepand cu 1980, iar interesul pentru analiza acestui proces s-a intensificat şi

Een vreemdeling is iemand die in Nederland verblijft en geen Nederlands paspoort heeft. Vaak wordt de aanwezigheid van vreemdelingen als problematisch gezien. In het dagelijks taalgebruik worden de termen vreemdelingen, migranten, allochtonen, vluchtelingen, asielzoekers en illegalen ten onrechte vaak door elkaar gebruikt. De hoogste tijd om dui

'Migratie' is her verplaatsen van groepen mensen van de ene naar de andere plaats. De moderne mens (Homo sapiens) is meer dan 120.000 jaar geleden vanuit Afrika over de hele aarde verspreid. Migratie vindt ook nu nog steeds plaats. Daarbij gaat het om grote groepen mensen, maar ook om individuen. Iemand die migreert wordt een migrant genoemd. In